KONFERENCIJOS REZOLIUCIJA

 


Tarptautinės konferencijos „Vaisingumas ir šeimos gyvenimas besikeičiančiame pasaulyje. Antropologiniai ir medicininiai aspektai“ (Kaunas, 2004 06 24-25) baigiamoji rezoliucija

2004 birželio 24-26 dienomis Kaune vyko Europos lygio konferencija: "Vaisingumas ir šeimos gyvenimas besikeičiančiame pasaulyje. Antropologiniai ir medicininiai aspektai."

Konferenciją organizavo: Europos Ugdymo Šeimos Gyvenimui Institutas, Vytauto Didžiojo Universitetas, Kauno Medicinos Universitetas, Lietuvos šeimos centras, Krikščioniški gimdymo namai. Renginį globojo Kauno arkivyskupas Metropolitas Sigitas Tamkevičius, SJ.

Renginį palaimino Popiežius Jonas Paulius II. Sveikinimo laiške sakoma: "Susiduriant su visuomenės tendencijomis, kuriomis siekiama pakirsti santuokos bei šeimos gyvenimo integralumą ir šventumą, Jo Šventenybė pakartotinai ragino vyrus ir moteris puoselėti gyvybės kultūrą per religines ir pilietines struktūras. Ši užduotis reikalauja nuodugniai apmąstyti natūralius vaisingumo reguliavimo metodus grindžiančias moralines bei dvasines vertybes, drauge puoselėjant tai palaikančias sveikas auklėjimo programas. Šventasis Tėvas kreipiasi į mokslininkų bendruomenės narius krikščionis, kviesdamas atsiliepti į šį raginimą, pasitikėdamas, jog jie atnaujins savo pasiryžimą "pažinti, įvertinti ir pritaikyti natūralius vaisingumo reguliavimo metodus" (Familiaris consortio, 35)

Konferencija svarbi ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai, nes joje tarėsi įvairių sričių mokslininkai ir specialistai - medikai, teologai, edukologai. Konferencijoje persipynė Rytų ir Vakarų šalių specialistų sukaupta patirtis, padedanti atpažinti visoms kultūroms ir tautoms bendrus šeimos vaisingumo pažinimo ir moksliškai pagrįsto natūralaus šeimos planavimo principus ir jų pritaikymą. Tiek Rytų tiek Vakarų valstybių specialistai išreiškė bendrą nuostatą paauglių rengimo šeimai programų atžvilgiu: efektyviausios programos yra tampriai susijusios su tėvų vertybinėmis nuostatomis, grįstos atsakomybės ir valios ugdymu. Konferencijoje dalyvavo svečiai iš Belgijos, Čekijos, Ispanijos, Italijos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Jungtinės Karalystės, Korėjos, Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, Rusijos, Šveicarijos, Ukrainos, Vengrijos, Vokietijos ir Lietuvos. Iš viso konferencijoje dalyvavo 430 dalyvių.

Konferencijos dalyviai priėmė šią rezoliuciją:

1. Šeima yra kiekvienos visuomenės pagrindas. Rūpinimasis visapusiška šeimos gerove turi būti aiškus kiekvienos valstybės prioritetas.

2. Tėvai yra pirmieji ir pagrindiniai teisėti savo vaikų ugdytojai šeimos gyvenimui. Todėl bet koks lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai mokyklose ir kitose ugdymo įstaigose turi būti atliekamas tik su tėvų žinia ir sutikti su tomis vertybėmis, pagal kurias vaikai yra auklėjami šeimose.

3. Vaikų lytiškumo ugdymas, rengimas šeimai ir sveikos gyvensenos diegimas turi būti pagrįstas ne saugaus sekso mokymu, o lyčių tarpusavio pagarba, pagarba prigimčiai, negimusiajam ir vaisingumui.

4. Šiandien vyraujanti nuomonė, kad lytinis švietimas mažina lytiniu keliu plintančių ligų ir paauglių nėštumo skaičių yra klaidinga. Paskutiniai moksliniai tyrimai patvirtina, jog lytinis švietimas nekeičia paauglių seksualinės elgsenos, trukdo jaunos asmenybės emocinei brandai, skatina kūno poreikių pirmumą prieš psichologinius ir dvasinius poreikius. Todėl lytiškumo ugdymo programos turėtų būti orientuotos į savęs pažinimą ir susivaldymą.

5. Šeimoms būtina pristatyti natūralaus šeimos planavimo metodus, kurie yra moksliškai pagrįsti ir ekologiški. Valstybinės medicinos įstaigos, bendradarbiaudamos su religinėmis bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, turėtų sudaryti sąlygas sutuoktiniams išmokti natūralaus šeimos planavimo metodų, o natūralaus šeimos planavimo mokymasis turėtų būti įtrauktas į medikų rengimo programas.

6. Vaisingumas yra prigimtinis asmens gėris. Tokie propaguojami projektai kaip "Jaunimui palankios paslaugos" Lietuvoje, o kituose kraštuose - kitais pavadinimais, tai - ne kas kita kaip kontraceptikų rinkos plėtimas ir yra nepalankūs jauno žmogaus vaisingumo išsaugojimui. Sveikatos mokymas ir sveikatos apsaugos ir priežiūros sistema turėtų būti nukreipta vaisingumo tausojimo ir atstatymo kryptimi.

Šią rezoliuciją pasirašė per tris dešimtis konferencijoje dalyvavusių įvairių šalių organizacijų vadovai bei atstovai:

Lietuva, Vijoleta Valantiejutė, Lietuvos šeimos centras
Rusija, B. Chludeev, Krašto šeimos planavimo ir reprodukcijos centras
Prancūzija, Michele Guy, IREC (Institut de Recherche)
Vokietija, Ursula Sottong, Malteser Arbeitsgruppe NFP
Jungtinė Karalystė, Collen Norman, Natūralaus šeimos planavimo mokytojų asociacija
Italija, Michele Barbato, C.A.M.E.N. (Centro Ambrosiano Metodi Naturali)
Lenkija, Hanna Ceranska-Goszczynska, Lenkijos NŠP mokytojų asociacija
Vokietija, Peter Kern, NŠP tyrimo grupė, Diuseldorfo Universitetas
Vokietija, Petra Frank-Hermman, NŠP tyrimo grupė Heidelbergo Universitetas
Ispanija, Mikaela Menarguez, RENAFER (Asociacion Espanola de Profesores de NFP)
Austrija, Viena; Guenter Danhel, IEF (Institut fuer Ehe und Familie)
Rusija, Marina Krylova, "Homo amans"
Rusija, Natalia Poliakova, "Caritas"
Vengrija, Eva Fekete-Szakos, NFP Hungary
Lietuva, Vilnius; Irena Diugevič, Lenkų Katechetikos centras
Rusija, Maskva; Andrzei Steckiewicz, Šeimos centras
Lietuva, Danielius Serapinas, Vilniaus arkivyskupijos šeimos centras
Latvija, Diana Stanko, "Už gyvybę"
Prancūzija, Alexis Archambault, CLER (Amour et Famille)
Prancūzija, Francoice Pinguet, Amour et Verite
Lietuva, Lina Braukylienė, Vilkaviškio vyskupijos šeimos centras
Belgija, Pierre Hernalsteen, NFP - VLAANDEREN
Čekija, Karel Skocovsky, ENAP
Prancūzija, Isabelle Ecochard, CLER
Belgija, Marie d'Ursel, Federation Francophone Pour Le Planning familial Naturel - CAF
Šveicarija, Heinz Huerzeler, IGNFP
Ispanija, Esperanza Coll, RENAFER
Lietuva, Jūratė Lenkuvienė, Kauno arkivyskupijos šeimos centras
Lietuva, Kęstutis Stankaras, Krikščioniški gimdymo namai
Lietuva, Birutė Obelenienė, Leidybos ir informacijos centras "Už gyvybę"
Lietuva, dr. Eglė Markūnienė, KMU Neonatologinė klinika
Lietuva, prof. Kęstutis Pukelis, VDU
Lietuva, Nijolė Liobikienė, VDU Socialinio darbo institutas

Konferenciją rengė: Europos ugdymo šeimos gyvenimui institutas, Lietuvos šeimos centras, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno Medicinos universitetas.

Renginį globojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Konferencijos dalyvius palaimino bei sveikinimo laišką atsiuntė popiežius Jonas Paulius II.