NŠP MOKYMAS RENGIANT ŠEIMAI LENKIJOJE

Hanna Cerańska-Goszcyńska, Maria Kinle
Lenkijos NŠP mokytojų asociacija

NŠP mokymas Lenkijoje pastaraisiais metais plėtojosi. Veiklą vykdo keturios šalies NŠP organizacijos. Kiekvienais metais yra organizuojama keletas NŠP kursų žmonėms, siekiantiems įgyti NŠP mokytojo sertifikatą. Lenkijos NŠP mokytojų asociacija kasmet organizuoja papildomus mokymus savo organizacijos nariams ir kas treji metai - mokymus instruktoriams.

Informaciniai NŠP kursai vyksta universitetų fakultetuose (pvz., pedagogikos) podiplominių studijų specialistams. Mokyklų mokytojams, atsakingiems už pasirengimo šeimyniniam gyvenimui koncepcijos įgyvendinimą, yra organizuojami atskiri kursai siekiant suteikti informaciją apie fun-damentalias NŠP problemas.

NŠP mokytojai teikia individualias NŠP konsultacijas įvairiose vietose, pvz., bažnyčiose, sveikatos centruose. NŠP mokymas Lenkijoje yra pasirengimo šeimyniniam gyvenimui programos dalis. Šis mokymas pradedamas jau mokyklose ir daugelis turi galimybę gilinti žinias lankydami NŠP kursus universitetuose. Poroms, siekiančioms sakramentinių vedybų, NŠP kursai yra privalomi priešvedy-binių konsultacijų, vykstančių parapijose, metu.

Kai kurie rezultatai jau yra akivaizdūs, pvz., pasikeitė požiūris ir mentalitetas, tačiau šiame darbe susiduriama su labai rimtomis problemomis.