NŠP MOKYTOJŲ RENGIMAS VOKIETIJOJE. PROGRAMOS ĮVERTINIMAS

Petra Klann-Heinen,
Ursula Sottong Malteser Arbeitsgruppe NFP, Kelnas, Vokietija

1990-1997 m. vykęs 17 mokytojų rengimo kursų, o drauge ir 334 egzaminuo-jamųjų, įvertinimas pateikė rezultatus, nulėmusius Arbeitsgruppe NFP mokytojų rengimo programos mokymo turinio pakeitimus.

Atliktu vertinimu buvo siekiama suvokti bendrą mokomosios medžiagos ir metodų, naudojamų rengimo metu, veikimo schemą, mokymo personalo komandinį darbą bei gebėjimą perduoti mokymo turinį studijuojantiems.

Rezultatai atskleidė faktus, kad dauguma kandidatų (vertinimo rezultatai svyravo nuo tarp 60,9 iki 93,8 proc.) visapusiškai teigiamai įvertino ir pripažino, kad pats kursas, darbo metodas ir įgytos žinios ateityje pravers.

Instruktoriai, dalyvaujantys rebgiant mokytojus, nusprendę, jog jų naudojami pedagoginiai metodai nėra modernūs, pakeitė juos šiuolaikiniais, dažnai taikomais darbe su suaugusiaisiais ir ypač su mokiniais, veiklą orentuojant į "širdį, galvą ir rankas" (Pestalozzi).

Su moterų ir porų gyvenimo būdu susijusios temos, tokios kaip menopauzė, maitinimas krūtimi, naudojimasis internetu ar konsultavimas elektroniniu paštu, buvo papildytos ar išplėtotos.

Straipsnyje pateikiami svarbiausi atnaujinto mokymo turinio rezultatai.