VAISINGUMO NUSTATYMO KOMPIUTERIAI IR
SIMPTOTERMINIS METODAS. EFEKTYVUMO IR SUSIVALDYMO LAIKOTARPIO TRUKMĖS PALYGINIMAS


P.A. Kern, G. Freundl, E. Godehardt, P. Frank-Herrmann, A. Klose, Ch. Gnoth
Diuseldorfo Heinricho Heines universiteto ligoninė, Diuseldorfo Benrato miesto ligoninė, Vokietija


Įvadas
Numatomiems moksliniams tyrimams buvo analizuojami aštuonių ovuliacijos nustatymo sistemų saugumo, veiksmingumo ir susilaikymo periodo trukmės rodikliai.

Mežiaga ir metodai
Ovuliacija bei vaisingumo galimybės pasireiškimas cikle, išmatuoti trimis temperatūrą nustatanèiais kompiuteriais (Cyclotest2plus, Babycomp/Ladycomp, Bioself2000), vienu hormonų kiekį nustatanèiu kompiuteriu (Persona), the simptoterminiu metodu (STM) ir trimis mikroskopais, tirianèiais seilių išsiskyrimą, buvo palyginti su objektyviu ovuliacijos nustatymu ultragarsu (folikulometrija) bei LH augimo šlapime matavimais. Šio kontrolinio ciklo, trukusio šešis mėnesius, metu buvo naudojamasi vaisingumą nustatanèiais kompiuteriais ir STM, tai pat ir tris mėnesius naudojant seiles tirianèius mikroskopus. Tirti saugumo, praktiškumo ir susilaikymo periodo trukmės (ar barjerinių priemonių naudojimo) rodikliai.
Šiame moksliniame tyrime dalyvavo 62 moterys, įvertinti 122 ciklai, kiekvienai iš jų išbandant po du metodus, pagrįstus skirtingais vaisingumo požymiais.

Rezultatai
Iš visų kompiuterių geriausius rezultatus vaisingumo fazei nustatyti parodė Cyclotest-2-plus kompiuteris, nustatæs tik 1,7 proc. klaidingų-neigiamų rezultatų, taip pat Babycomp/Ladycomp (4,7 proc.), Bioself 2000 (7,5 proc.), Persona (20,8 proc.) ir tiriantys seiles mikroskopai (51,6 - 73,4 proc.).
Ir vis dėlto simptoterminis metodas tikslumu pralenkė visus metodus, pateikdamas 0,0 proc. klaidingų-neigiamų rezultatų. Tarp kitų kompiuterių, nurodanèių maksimalų vaisingumo laiką planuojant pastojimą, Persona ir Cyclotest2plus buvo pripažinti geriausiais.
Būtinojo susilaikymo periodo trukmės rodikliai pastebimai svyravo (p<0,0007): naudojant Persona 11 - dienų, STM - 13 dienų, Baby-comp/Ladycomp - 13,3 dienų, Cyclotest2Plus - 15,5 dienų ir Bioself 2000 - 19,4 dienų.

Išvados
Įvairių vaisingumo nustatymo kontrolinių prietaisų patikimumo bei veiksmingumo rodikliai labai skyrėsi. Simptoterminis metodas (dviguba kontrolė) ir Cyclo-test2plus pasirodė tinkamiausi šeimos planavimo koncepcijos įgyvendinimui. Tuo tarpu Persona kontrolinis prietaisas pripažintas labiau tinkamu siekiant pastoti, o tiriantys seiles mikroskopai - netinkami nė vienam tikslui.