NŠP KONSULTAVIMAS INTERNETU

Petra Klann-Heinen, Ursula Sottong Malteser Arbeitsgruppe NFP,
Kelnas, Vokietija

Jau daugiau nei dešimtmetis internete neišnyksta diskusijos, kuriose kartais tarpininkauja ir profesionalus konsultantas. Konsultavimas internetu - tai lyg šio proceso tąsa, siejanti kliento ir asmens, siekiančio pasiūlyti profesionalias konsultavimo paslaugas, tiesioginį bendravimą.

Pastaraisiais metais žmonių domėjimasis sveikata per internetą, ieškant informacinių puslapių visuomenės sveikatos ar vaisingumo temomis, tik išaugo. Elektroninių žinučių kores-pondencija NŠP klausimais NŠP darbo grupėje per paskutinius dvejus metus taip pat suaktyvėjo, todėl NŠP mokytojai turi suvokti interneto, kaip konsultavimo tarpininko, koncepcijos reikšmę.

Elektroniniu paštu tiesiogiai vykstančio konsultavimo pranašumai iki šiol yra aiškinami empiriškai, matyt, dėl anonimiškumo ir konfidencialumo. Kitas įvardijamas privalumas susijęs su lengvu paslaugų prieinamumu bei pakankamai greitu komunikavimu internete.

Vienas iš konsultavimo internetu trūkumų, kuriuos būtų galima nurodyti tai, kūno kalbos bei balso intonacijos nebuvimas. Neturint diagramų, lentelių ar dokumentų sugaištama daug laiko ieškant kliento problemos sprendimo būdų, kadangi nėra NŠP mokytojo stebėjimų.

Praktikuojantys elektroninį konsultavimą turi suvokti, kad viskas yra užrašoma ir kaip tai interpretuojama. Kiekvienas konsultanto žodis turėtų būti pasirenkamas itin atsargiai, taip pat pati konsultacija turėtų vykti ne per ilgai. Jeigu kreipusis į jus ir netinkamai jūsų komentarus interpretavusi, kad yra nevaisinga, klientė vėliau pastos - korespondencijos išsaugojimas galėtų akivaizdžiai jums pakenkti.

Visos pastabos bei įspėjimai apie tiesioginį konsultavimą internetu NŠP mokytojams yra labai svarbūs.

Ir vis dėlto NŠP konsultavimas elektroniniu paštu yra suvokiamas kaip svarbus egzistuojančių tarnybų priedas, tad belieka tik išspręsti klausimą, kaip parengti NŠP mokytojus šiam naujam darbui.