NŠP MOKYMO PROGRAMOS
ISPANIJOS UNIVERSITETUOSE


Esperanza Coll, Jokin de Irala, Mikaela Menarguez, Emilio Sanz


Pristatymas
NŠP teko susidurti su įvairiomis problemomis, dažniausiai apie šį metodą prastai atsiliepiama apskritai, nekokios nuomonės yra taip pat sveikatos specialistai, ypač medikai. Be to, poroms sudėtinga naudotis NŠP, jei jų gydytojas nesuteikia galimybės jį pasirinkti. Tokia situacija susidaro todėl, kad NŠP beveik nėra akademijose ir universitetuose. Sveikatos specialistai mažai teišmano, nėra informuoti apie NŠP ir su NŠP susijusius klausimus, pavyzdžiui, tyrimus ar paslaugas.

Navarra
1990 metų pradžioje Navarros universitete ketvirtakursiams ginekologijos studentams skaityta paskaita apie NŠP.
1997 metais slaugytojų mokykloje parengtas pasirenkamasis kursas (šis kursas nebuvo specialiai rengiamas medicinos studentams). Kursą sudarė 4,5 universiteto kreditai (45 valandos paskaitų ir seminarų). Kurso turinys suteikė studentams gilesnį supratimą, kas yra natūralus šeimos planavimas. Iš studentų tikimasi, kad jie baigiamojo egzamino metu pademonstruos gebėjimą inter-pretuoti diagramas.
Be minėtojo kurso, slaugytojų mokykloje medicinos, farmakologijos ir biologijos studentams dar yra siūlomas kursas apie lytiškumą. Jį surado 5 kreditai, apimantys teorinį ir praktinį tarpdiciplininį turinį. Tikimasi, kad baigiamųjų egzaminų metu studentai gebės interpretuoti diagramas.
Universitetas siūlo tiesiogines (on-line) magistratūros studijas santuokos ir šeimos srityje. Šios dvejų metų studijos apima 36 dėstomus įvairių disciplinų dalykus, kurių yra mokoma keturis semestrus. Į bendrą universiteto programos kreditų skaičių - 84 įeina ir 2 kreditai iš "Lytiškumo biomedicinos" bei 2 kreditai iš "Natūralaus šeimos planavimo". Tikimasi, kad baigiamojo egzamino metu studentai gebės interpretuoti diagramas.

Rezultatai
750 studentų lankė kursus apie lytiškumą bei vaisingumą, maždaug po 240 naujų studentų kasmet: 140 jų medicinos, biologijos ir farmakologijos studentai ir 95 daugiausia slaugytojai, bet pasitaikė ir kitų mūsų universiteto magistratūros programų studentų. Mes ketiname pakeisti šiuos pasirenkamuosius kursus į privalomus, jei pasirenkamos su sveikata susijusios studijų programos.
Dėl tiesioginių (on-line) magistratūros studijų, tai mūsų patirtis taip pat teigiama, nes jau turėjome 200 studentų iš daugiau nei 25 pasaulio šalių. Kiekvienais mokslo metais parengiame apie 50 naujų magistratūros studentų, kurie yra nuolat informuojami apie NŠP.
Po kursų atlikti anoniminiai įvertinimai buvo labai teigiami. NŠP geresnis išmanymas padeda rastis teigiamam požiūriui į jį. Mums yra žinoma, kad ši informacija pasiekia ir bendrosios medicinos pacientus, kurie vis dažniau kreipiasi į vietinius Pamplonoje esančius natūralaus šeimos planavimo centrus. Mes taip pat pastebėjome, kad vis daugiau mūsų universiteto absolventų susidomi natūralaus šeimos planavimo kurso tęstinumu.

Murcia
Šv. Antano katalikiškasis universitetas (UCAM), Murcia įkurtas 1997 metais.
Dalis Bioetinio skyriaus programos studijuojant socialinius mokslus, teisės ir įmonių departamentuose yra skiriama žmogaus seksualumui, žmonių meilei, žinojimui apie vaisingumą ir natūralų šeimos planavimą. Nelygu kokį kursą studentai pasirenka, jiems skiriamos 8 arba 4 bioetikos mokymo valandos.
2003 metais universitetas pirmą kartą suorganizavo NŠP mokymo kursą vyresniesiems mokiniams, RENAFER (NŠP propaguojanti organizacija Ispanijoje) padedant.
2003 metų birželio mėnesį buvo parengtas pasirenkamasis seminaras "Žmonių lytiškumas ir seksualumas". Seminarą sudaro 3 kreditai. Dėstomieji dalykai yra tokie: vyras ir moteris, žmonių meilė, žmonių seksualumas, išsamus mokymas apie NŠP, embriono vystymąsi ir nėščiųjų švietimas.

Rezultatai
Apie 5000 buvusių studentų Bioetinės programos dėka žinojo apie natūralius metodus ir natūralaus šeimos planavimo ir kontracepcijos skirtumus.
20 studentų dalyvavo pirmajame kontroliniame kurse bei pusė iš jų įgijo laipsnį.
50 absolventų išklausė viską, kas buvo skirta šiems metams. Kiti negalėjo dalyvauti dėl vietos trūkumo.

La Laguna (Tenerife)
La Laguna universitetas jau 8 metus siūlo dėstomą discipliną "Žmogaus vaisingumo pripažinimo fiziologiniai pagrindai" (3-4 kreditai).
Tai yra pasirenkamasis kursas (3-4 kreditai), keliuose skyriuose siūlomas įvairių sričių absolventams.
Tarpdalykiniams universiteto profesoriams dar padeda vyresnieji mokiniai iš vietinių NŠP asociacijų.

Rezultatai:
40 buvusių studentų kasmet lankė šiuos kursus.
Galimybė dalyvauti tyrimų projektuose ateityje sudomino ir paskatino studentus tęsti studijas ir tyrimus.

Išvados
Mūsų tvirtu įsitikinimu, natūralus šeimos planavimas yra priimtinas dėstyti universitetuose. Esant kai kurioms situacijoms bei pačioje pradžioje mokyti natūralaus šeimos planavimo gali būti sudėtinga. Bet kuriuo atveju įtraukti natūralų šeimos planavimą į kitas disciplinas būtų puiki alternatyva, kol šis požiūris susilauks didesnio pritarimo.
Studentai susidomėjo šiuo kursu ir jį įvertino labai teigiamai. Universiteto aplinka yra naudinga siekiant geresnio NŠP išmanymo, kaip realios ir tikros alternatyvos norint pakelti NŠP mokslinį lygmenį bei paskatinti priimti NŠP ir pritarti šiam metodui.
Šiuo metu NŠP mokoma įvairiuose kursuose penkiolikoje Ispanijos universitetų.