PSICHOLOGINIAI NŠP ASPEKTAI

Tamas Martos
NFP Hungary, Vengrija

Šiuolaikinė psichologija susidomėjo naujaisiais tyrimais apie pozityvų funkcionavimą ir patirtį. Pildant anketas dalyvavo 205 asmenys, naudojantys įvairius NŠP metodus, kurie atsakė į du analizuojamus klausimus:

1. Kokios yra pagrindinės patirties, susijusios su šeimos planavimo metodu, dimensijos?
2. Kokios sąlygos sustiprina pozityvią patirtį, ypač akcentuojant NŠP skatinimą?

Tyrimo rezultatai parodė, kad NŠP naudotojai jaučiasi labiau integruotais, t.y. savaran-kiškais, mylimais ir dvasingais, tuo tarpu OC naudotojai akcentavo naudą. Be to, buvo įrodyta, kad pasirenkant metodą pajaustas savarankiškumas bei suvokta parama galėjo nuspėti integruotumo lygmenį, o kompetencija pasinaudoti metodu nuspėjo naudos lygmenį. Straipsnyje diskutuojama apie NŠP skatinimo reikšmę.