NŠP IR ŠEIMYNINIO GYVENIMO KOKYBĖ


Karel D. Skocovsky
Asmenybės ir etniškumo raidos tyrimų centras,
Socialinių mokslų mokykla, Masaryk universitetas, Čekija


Per pastaruosius tris dešimtmečius buvo išspausdintas ribotas empirinių ir teoretinių mokslinių tyrimų apie NŠP santuokos kokybės praktiką skaičius. Be to, kaip pastebi keli apžvalgininkai, šioje srityje empiriniai tyrimai dažnai yra lydimi rimtų metodologinių trūkumų.

Pirmoje pranešimo dalyje bus trumpai apžvelgti paskutinieji tyrimai NŠP psichosociolo-giniais aspektais, akcentuojant metodologines problemas. Taip pat bus pateiktos apibendrintos naudingos rekomendacijos siekiant pagerinti būsimų tyrimų kokybę. Antrojoje pranešimo dalyje bus siūloma susipažinti su būsimų mokslinių tyrimų klausimais bei temomis.