SUŽADĖTINIŲ ŽINIOS APIE VAISINGUMĄ


Alina Deluga, Agata Haber, Hanna Kachaniuk
Lenkijos NŠP mokytojų asociacija, Liublinas, Lenkija

Šio darbo tikslas yra įvertinti susižadėjusių porų žinias apie NŠP metodus bei jų ketinimus pasinaudoti šiais metodais ateityje. Duomenys surinkti iš 75 sužadėtinių porų (150 asmenų) užpildytų klausimynų. Tyrimas buvo vykdomas nuo 2003 metų lapkričio mėnesio iki 2004 metų vasario mėnesio keliuose Lenkijos miestuose: Liubline, Radome, Krokuvoje ir Ržešove. Susi-žadėjusių porų amžius įvairus: 40,7 proc. - 19-23 metų, 44,7 proc. - 24-28 metų ir kiti 14,7 proc. - vyresnio nei 29 metų. 30 proc. respondentų yra įgiję aukštąjį, 54,7 proc. - vidurinį ir 15,3 proc. - profesinį (techninį) išsilavinimą. Dauguma susižadėjusių porų - 92,7 proc. - priskyrė save katalikams, o 6,6 proc. - kitas religijas išpažįstantiems.

Respondentai tvirtino, kad stebėdama vaisingumo simptomus moteris gali nustatyti savo vaisingumą: 40 proc. atsakiusiųjų tuo absoliučiai neabejoja, 56 proc. su šiuo teiginiu sutinka, 1,3 proc. - nelabai sutinka ar abejoja. Sužadėtinių poros išreiškė nuomonę, kad pagrindiniai vaisingumo požymiai yra: BKT (86 proc.), gimdos kaklelio gleivės (76,6 proc.), pozicijos pakeitimas bei gimdos kaklelio prasivėrimas (24 proc.). 29,3 proc. respondentų pagrindiniais priešmenstruacinio periodo požymiais įvardijo krūtų stangrumą (13,3 proc.), skausmą priešmenstruacinio periodo metu (8 proc.), pilvo išsipūtimą bei dirglumą (5,3 proc.). Tik 15 proc. iš tyrime dalyvavusių moterų reguliariai stebi ir žymi savo menstruacinio ciklo eigą, tuo tarpu 80 proc. šia eiga nesidomi. 44 proc. respondentų pripažino neturintys išsamių žinių apie NŠP metodus, 29,3 proc. - turintys pakankamai ir 26,7 proc. - žinantys apie tai labai nedaug. 95,3 proc. sužadėtinių rengiasi šeimos pagausėjimą planuoti drauge.

Tyrimo rezultatai parodė, kad susižadėjusių porų žinios apie NŠP metodus visdėlto yra nepakankamos. Taip pat šios poros išreiškė norą būti konsultuojamos NŠP mokytojo(s). Daugiau kaip pusė respondentų patvirtino NŠP metodų veiksmingumą ir patikino naudosiantys juos ateityje.