VAISINGUMO PAŽINIMAS -
GYVYBĖS KULTŪROS KELIAS


Alina Šaulauskienė,
Danielius Serapinas
Pasaulinės gydytojų federacijos "Už žmogaus gyvybę" Lietuvos asociacija

Darbo tikslas: įvertinti vaisingumo pažinimo mokymo situaciją Lietuvoje

Darbo rezultatai: Lietuvoje vaisingumo pažinimo mokymas vykdomas neplaningai. Nėra visuminės šeimos reikalų institucijos, todėl mokyklose, visuomenėje, ypač šeimoje ir įvairiose visuomeninėse institucijose nėra vientisos, gerai koreguotos vaisingumo pažinimo ir natūralaus šeimos planavimo struktūros.

NŠP mokymas daugiausiai vykdomas bažnytinių parapijų darbuotojų savanoriška iniciatyva. Nėra šių metodų taikymo statistinės apskaitos. Lietuva artėja prie tradicinės šeimos krizės.

Išvados: būtina įdiegti į valstybines mokymo sistemas NŠP metodų dėstymą, nes teisingas vaisingumo pažinimas yra kelias į gyvybės kultūrą.