RENGIMAS GYVENIMUI ŠEIMOJE

Beatrice Lassallette
CLER Marselis, Prancūzija

CLER - tai institucija, kurios veikla susijusi su mąstymu, lavinimu ir aktyvia veikla. Meilė ir šeima čia suvokiamos kaip pagrindinės vertybės, todėl ypatingas dėmesys skiriamas jaunuolių lytiniam ir emociniam švietimui (LEŠ), aprėpiančiam daug daugiau nei pagrindinė informacija ar prevencijos dalykai.

Kodėl tai ugdymas visam gyvenimui?
a) Pastebimas neapsimestinis jaunų žmonių noras kalbėti apie savąjį kūną, savuosius tarpusavio santykius, kylančius sunkumus.
b) Jie tikisi sutikti tvirtus, subrendusius suaugusiuosius, galinčius pagelbėti emocinio tobulėjimo kelyje.
c) LEŠ vadovaujasi 4 tikslais, palaikančiais bei įgyvendinančiais mokykloje ir šeimoje atliktą veiklą:
- klausyti;
- informuoti;
- atverti jų protus skirtingo mąstymo apraiškoms;
- paskatinti juos pasiekti absoliutų žmogiškąjį potencialą.

Juonuolių rūpesčiai ir diskusijų temos
(Susiję su amžiaus grupe)

9 - 11 metai
lytinis subrendimas, gyvybės pradžia, meilės prasmė, seksualinės prievartos prevencija, pornografijos pavojai

11 - 13 metai
vyriškos ir moteriškos anatomijų skirtumai, fiziniai pokyčiai, santykiai šeimoje, santykiai su draugais

13 - 15 metai
paauglystės laikotarpio apmąstymas, santykiai tarp vaikinų ir merginų, kontracepcija, abortai, AIDS, smurtas

16 metai ir daugiau
meilė ir emociniai jausmai, vedybos, pažado prasmė, atsakomybė, lytiniai santykiai, kontracepcija, narkomanija

Visumoje, CLER veikla LEŠ yra susijusi su formavimosi programos jauniems žmonėms pateikimu, remiantis jaunuolių tikrąja gyvenimiška patirtimi. Tai padės jiems augti kilniems bei turint teigiamą pačių įvaizdį tapti atsakingais suaugusiaisiais, gerbiančiais tiek save, tiek ir kitus, gebančiais nugalėti sunkumus tarp savęs ir priešingos lyties.