Į svetainės "Už gyvybę" pradžią Naujausias "Už gyvybę" numeris
2003 m., Nr. 14

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA

Danielius Serapinas

Pastabos dėl Lietuvos Respublikos dirbtinio apvaisinimo įstatymo

  • Visų šalių konstitucijos užtikrina žmogaus teisę į gyvybę.

  • Atnaujintos 1997 m. Hipokrato priesaikos 1 punktas skelbia: „saugosiu žmogaus gyvybę nuo pradėjimo momento iki natūralios mirties“.

  • „Žmogaus embrionai moralės prasme turi būti laikomi žmonėmis, taigi turi būti ginami kaip ir žmonės“ (nurodoma Dirbtinio apvaisinimo įstatymo projekto paaiškinamajame rašte).

Žmogaus orumas turi būti gerbiamas nuo pradėjimo momento. Deja Įstatymo projekte šių nuostatų nesilaikoma.

Embrionas mokslo šviesoje

Žmogaus gyvenimas – tai DNR funkcionavimo laikotarpis nuo apvaisinimo momento iki mirties.

Netgi vaiko psichologinė raida prasideda nuo pradėjimo momento, o apvaisinimo sąlygos gali neigiamai įtakoti embriono raidą ("The embryo on the couch, the psychopathology of human conception, preface by Claud Huriet, published coll. Medicine et psychotherapie, April 2003").
Prieš svarstant dirbtinio apvaisinimo įstatymo projektą būtina priimti LR Embriono apsaugos įstatymą.

 

Pažeidžiamos vaiko teisės

Vaiko teisių konvencija skelbia: „Vaikui, atsižvelgiant į jo fizinį ir psichinį nebrandumą, reikia ypatingos apsaugos ir priežiūros tiek iki gimimo ir po jo". Užšaldant embrionus bankuose, pažeidžiamos vaiko teisės nuosekliai ir darniai vystytis.

Įžymus prancūzų genetikas, Dauno sindromo priežasties – 21chromosomos trisomijos atradėjas, Ž. Ležene embrionų bankus įvardino koncentracijos stovyklomis.
Įstatymo projekte teisiškai nenustatytas užšaldymo terminas 9 str. 2: ,,embrionai saugojami iki kito dirbtinio apvaisinimo"
Embrionų laikymas bankuose neišvengiamai prives prie daugelio embrionų žūties, kuri prilygsta abortui. Taip sukuriamos prielaidos embrionų pertekliui ir bizniui.

Embriono genetiniai pokyčiai dėl reprodukcinių technologijų:

Pirmąją savaitę po apvaisinimo vyksta genų reguliavimo mechanizmų stabilizavimas (reguliuojama genų ekspresija arba pasireiškimas).
Vieni genai gauna informaciją būti „tyliais“, kai tuo pačiu kiti „kalba“.

E. Farge.Current Biol. 19 August 2003
Embrionų perprogramavimas dėl mechaninių dirgiklių
„DA technologijos turi neigiamą įtaką netgi pradėto vaiko genams".
DA procedūros turi neigiamos įtakos embriono ir naujagimio vystymuisi, to pasekoje dėl genų ekspresijos gali pasikeisti net vaiko fenotipas.

Jeremy G.Thompson et al. Human Reproduction. Vol 14, 2002 ;
E.Farge.Current Biol. 19 August 2003
Twin Research oct. 2001, Volume 4 Number 5, "Health of Human and Lifestock Conceived by Assisted Reproduction" Manon Ceelen, University Medical center, Netherlands)

Po dirbtinio apvaisinimo (DA), nėštumo ir gimdymo eiga turi blogesnes pasekmes nei po natūralaus pastojimo: yra didesnė grėsmė savaiminiam persileidimui,ektopiniam nėštumui, priešlaikiniam gimdymui, mažesnei naujagimių masei, naujagimių mirtingumui. Vaikai, gimę po DA, yra labiau linkę į smegenų vystymosi sutrikimus. ( Iš, vaikų reanimacijos skyriaus direktoriaus, Monasho universiteto prof. Victor Yu, mokslinio darbo " Assisted reproduction technology, multiple births and adverse perinatal outcome" Australija) P.S. Australijoj kasmet gimsta po DA apie 2 5 00 vaikų , taigi išvados padarytos iš pakankamai didelės imties vaikų.

Lietuvoje pažeidinėjamas įstatymas, pažeidžiant embriono teises

Lietuvos biomedicininių tyrimų įstatymo 3 straipsnio 2 punktas draudžia eksperimentus su žmogaus embrionais

Kas atsakys už padarytus prasižengimus prieš embriono teises

,,Lietuvos Ryto" priede ,,Sveikatos gidas",,Embriologo rankose - raktai nuo gyvenimo vartų. Nevaisingoms poroms padedantis išeivis iš Lietuvos į gimtinę atveža naują metodą" (Nr.31/2003 m. spalio 14 d). Nurodoma, kad veterinarijos specialistas, biologas, atvykęs iš kitos šalies daro eksperimentus Lietuvoje su embrionais, apvaisindamas moteris. Specialisto patirtis svetur - keliolika procedūrų, o Lietuvoje ,,dirbo savaitę ir naują metodą pritaikė kelioms dešimtims embrionų"
Nurodoma, kad ,,kol kas nėra duomenų, kiek šis metodas padidina nėštumų skaičių", o ,,nuo juvelyrinių specialisto judesių gali priklausyti tolesnio embriono vystymasis ir gyvybė"

Šie faktai rodo, kad įstatyme turi būti numatyta baudžiamoji atsakomybė ir jos taikymo tvarka

Įstatymo projektui trūksta konkretumo

Teigiama, kad nenumatyta galimybė apvaisinti donoriniais embrionais, o
2 str. 4 teigiama ,,Recipientė - moteris, kurios dirbtiniam apvaisinimui naudojamos donorų lytinės ląstelės"

Taip yra paliekama apvaisinimo donoriniais embrionais galimybė. Įstatyme turi būti aiškiai nurodyta, kad draudžiama apvaisinti donoriniais embrionais, o yra paminėta, kad tik liekamaisiais donoriniais draudžiama apvaisinti.

Daugybę klausimų numatyta reglamentuoti poįstatyminiais aktais (nors projektas Nr.4);

Įstatymo projekto 3 straipsnyje yra tik vos kelių sąvokų apibrėžimai
(Ši dalis turėtų būti ypatingai išsami ir tiksli.).

Pvz. Ką reiškia sąvoka, kad motina turi teisę pasirinkti lytinių ląstelių donoro fenotipą (2 str.3)(Įstatyme visi terminai turėtų būti paaiškinti)?

LR DA įstatymo projekto poveikio bazinio vertinimo pažymoje teigiama:

,,Tikslai, kurių siekiama įgyvendinant sprendimo projektą: <…> demografinei situacijai gerinti"
Iš tikrųjų ne tai pagerintų demografinę situaciją, o Valstybinė politika sauganti žmogų dar nėštumo metu, švietimo sistema, mokyklose aiškinanti apie vaisiaus raidą, ugdant pagarbą gyvybei. Sumažinus abortų skaičių turėtu sumažėti ir DA poreikis, nes nemaža dalį nevaisingumo priežasčių skalėje užima buvę abortai.

Todėl projektų autorių prašytume atsižvelgti į pastabas, ypatingai uždraudžiant embrionų bankus ir donorystę. Prie to einama ir kitose šalyse. Kadangi pirmieji įstatymai, kurie buvo priimami kitose šalyse, buvo priimami prieš 5,10 ar 15 metų, kol dar nebuvo medicininių tyrimų, rodančių, kad embrionų šaldymas nėra saugus jų sveikatai.
Todėl pvz. Italija turėdama apie 20metų patirtį šioje srityje peržiūrinėja, keičia ir griežtina įstatymą, ir naujajame variante:14str.1. Embriono užšaldymas ir naikinimas yra draudžiami. ( paliekant tik keletą išimtinų atvejų)

13 str.1. Eksperimentai su žmogaus embrionais draudžiami
4. Embrionų redukcija yra draudžiama
5. šių straipsnių nepaisymas užtraukia 50 iki 150 000 eurų baudą

4 str. 3. heterologinis dirbtinis apvaisinimas yra draudžiamas.

Pasimokykim iš tų šalių ,kurios padarė išvadas, šis vaiko pradėjimas tai išties labai atsakingas klausimas, nuo įstatymo raidės priklausys daugelio vaikų likimas. Pasistenkime, kad jie būtų sveikesni ir laimingesni.