Į svetainės "Už gyvybę" pradžią Leidinio "Už gyvybę" paskutinis numeris

ISBN 1392-6136

Archyvas

Redkolegija

Leidėjai
 

REDAKCINĖ KOLEGIJA

Doc. med. dr. Alina Šaulauskienė
Kun. Vaclovas Aliulis, MIC
Soc. mgr. Violeta Valantiejutė
Prof. habil. dr. Leonas Mačiūnas
Ed. mgr. Birutė OBELENIENĖ
Gyd. Virgilijus Rudzinskas